Hans van Mierlo
en de Volkstelling

Meer inhoudelijke informatie over de volkstelling 1947 is te vinden op de site: http://www.volkstelling.nl/nl/documentatie/1947/
Voor ons is slechts dat gedeelte van belang waarover uitgebreid gepubliceerd is in het "Nederlands repertorium van familienamen" uitgegeven door het P.J.Meertens Instituut te Amsterdam.
In nagenoeg elk rijksarchief vind je wel deze boekreeks. Hierin staan alle familienamen vermeld, die in een bepaalde provincie voorkomen. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam worden apart behandeld.

Het grote probleem bij een volkstelling is ongetwijfeld de vertrouwelijkheid van de gegevens. Bij de Volkstelling 1947 werd dit opgelost door de formulieren die men moest invullen. Aan de bovenkant ervan bevond zich een strookje met daarop de familienaam, eerste voornaam en verdere voorletters, de geboortedatum en het adres van de invuller. De formulieren van mannen en vrouwen verschilden van kleur. Kennelijk zijn dit voldoende gegevens om na te gaan of iedereen zijn formulier had ingevuld.
Na inlevering werd dit strookje van het formulier geknipt en zodoende werd het formulier dus verder anoniem verwerkt.
Deze strookjes zijn bewaard gebleven en bevinden zich momenteel in het Meertens Instituut te Amsterdam.

Hans van Mierlo

Uit de boeken van het Repertorium kun je leren hoeveel Van Mierlo's waar woonden. In een eerdere versie van mijn site publiceerde ik deze plaatsen en aantallen. Maar uiteindelijk was ik veel nieuwsgieriger naar wie er in 1947 leefden. Ken ik die Van Mierlo's? Of ken ik hun afstamming?
Dus ging ik naar de bron: de strookjes!
Dit was echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Correspondentie met het Meertens Instituut leerde mij dat ik tevoren een plaats in de leeskamer moest reserveren en dat ik per bezoek niet meer dan 15 dozen ter inzage kon krijgen. In één doos zit één gemeente, alfabetisch op familienaam geordend, ofwel dat gedeelte van een gemeente waar de naam Van Mierlo in voorkomt.
Sjef Trommelen
Omdat het voor mij 179 gemeenten betrof en omdat de afstand Susteren-Amsterdam toch wel erg veel reistijd vergde, mocht ik "bij wijze van uitzondering" 30 dozen reserveren als ik met 2 personen kwam. Gelukkig was mijn zwager Sjef Trommelen bereid mee te gaan. En in een later stadium vond ik Carla van Mierlo, een naamgenote uit Amsterdam, ook nog bereid een drietal keren naar het instituut te gaan. En zo hebben we met vereende krachten een dikke 2000 strookjes genoteerd.

fiche volkstelling

In een later stadium heb ik getracht deze gegevens aan mijn bestanden te koppelen. Daartoe was nodig het gat te dichten tussen de openbare Burgelijke Stand en 1947. Omdat de Bevolkingsregistraties vaak tot 1939 doorlopen hebben we (mijn zwager en ik) letterlijk stad en land afgereisd. Het resultaat is erg bevredigend. Van een zeer groot aantal van de Van Mierlo's die in 1947 leefden, heb ik de voorouders kunnen vinden. Per provincie en per plaats zal ik mijn bevindingen publiceren.
U kunt doorlinken naar een Overzicht per Provincie of naar een Overzicht per Gemeente en van daar uit doorgaan naar de individuele gegevens.
Er is ook een lijst met Stammen en een overzicht met van Mierlo's waar de (groot-)ouders Onbekend van zijn.

Terug naar Home